Правова інформація

Політика конфіденційності
1. Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності Сайту є його невід’ємною частиною.
1.2. Метою цієї Політики є підвищення якості обслуговування та безпеки зберігання ваших персональних даних, інформування про мету обробки персональних даних, встановлення складу цих даних, цілей використання персональних даних, умов надання доступу до персональних даних та процедури їх обробки і використання тощо.
1.3. Ми запевняємо, що з повагою ставимося до ваших персональних даних та забезпечуємо їх належний захист відповідно до вимог чинного законодавства України та Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (GDPR), а також Директиви 2002/58/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 12 липня 2002 про обробку персональних даних та захист таємниці сектора електронних комунікацій (Директива про секретність та електронні комунікації).
1.4. Ця Політика не розповсюджується на сайти та посилання, перехід на які здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених на цьому Сайті.
1.5. Будь-яка інформація та дані, надані вами під час використання цього Сайту, будуть використані лише з метою, вказаною у цій Політиці.
1.6. Якщо будь-яке положення цієї Політики конфіденційності сайту є або стане у майбутньому недійсним, це не вплине на дійсність інших положень цієї Політики.

2. Персональні дані

2.1. Використовуючи цей Сайт, Ви даєте добровільні та однозначні згоду та дозвіл на обробку, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення ваших персональних даних.
2.2. Здійснюючи реєстрацію на Сайті та надаючи свої персональні дані, Ви надаєте згоду та дозвіл на отримання інформаційних повідомлень від Сайту за допомогою:
• e-mail-нотифікацій – на вказану при реєстрації електронну адресу;
• sms/viber-повідомлень – на вказаний при реєстрації номер телефону.
2.3. Володільцем персональних даних є _____________________________________, юридична особа, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства України.
2.4. Персональними даними для цілей цієї Політики є:
2.4.1. інформація, що надається Вами самостійно, зокрема, під час заповнення реєстраційних форм, при авторизації через аккаунти в соціальних мережах, у процесі користування сервісами Сайту, зокрема, але не виключно, прізвище, ім’я, по батькові, телефон, e-mail тощо;
2.4.2. дані, що передаються в автоматичному режимі: (і) файли cookie; (іі) адреса Інтернет-протоколу (IP), що використовується для під’єднання комп’ютера до Інтернету; (ііі) параметри і налаштування, тип та версія браузера; (іv) часовий пояс та географічне розташування; (v) типи та версії плагіна браузера; (vі) операційну систему та платформу тощо;
2.4.4. інформація про візит на Сайт, включаючи повні унікальні локатори ресурсів (URL), історію відвідувань та переміщень нашим Сайтом, історію переходу з нашого Сайту (включаючи дату та час), час відгуку сторінки, помилки під час завантаження, тривалість перебування на певних сторінках, інформацію про активність на сторінці (наприклад, прокручування, кліки та наведення курсору миші), способи переходу зі сторінки тощо), іконку соціальної мережі, яка використовується для авторизації на Сайті, та ін.
2.4.5. Сайт також може збирати надану вами інформацію, що збережена на вашому пристрої, або профілях в Facebook, або інших соціальних мережах, або аналогічних профілях, включаючи контактну інформацію, зображення, місце розташування, відео або інший цифровий контент («Інформація про контент»). Докладні відомості про інформацію, яку ми збираємо з вашого облікового запису в Facebook або інших соціальних мережах, надаються вам, коли ви вперше даєте нам дозвіл на доступ до вашого облікового запису.
2.5. Надаючи свої персональні дані, Ви підтверджуєте, що відповідна інформація не є конфіденційною і може оброблятися, зберігатися та використовуватися нами з метою та для цілей, визначених цією Політикою.
2.6. Сайт обробляє тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуг та поліпшення якостей роботи Сайту. Ми не збираємо інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.
2.7. Якщо договірними відносинами між вами та MOTUL не передбачено інше, Сайт обробляє тільки технічні дані, одержувані при реєстрації користувача за допомогою авторизації через соціальні мережі за протоколом OAuth.
2.8. Ваші персональні дані зберігаються на захищених серверах у різних локаціях, залежно від того, де ви знаходитеся, коли відвідуєте наш Сайт. Для зберігання персональних даних ми використовуємо сервери, розташовані в Україні. Ми забезпечуємо гарантії, необхідні для захисту ваших персональних даних із дотриманням законодавства країн, в яких вони зберігаються.

3. Мета та цілі обробки персональних даних

3.1. Персональні дані обробляються Сайтом із метою забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу та захисту персональних даних, для інформування користувачів про послуги та продукцію, а також партнерів, вивчення попиту споживачів, виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про рекламу», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та нормативно-правових актів України та ЄС, а також цієї Політики виключно для реалізації повноважень, визначених чинним законодавством та на підставі згоди і дозволу суб’єкта персональних даних.
3.2. Цілями обробки персональних даних є:
3.1.1. надання інформації про продукцію та послуги, що можуть вас зацікавити;
3.1.2. проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;
3.1.3. безпека та запобігання шахрайству;
3.1.4. обробка службової технічної інформації, необхідної для надання можливостей Сайту;
3.1.5. збереження індивідуальних налаштувань і параметрів користувачів, а також поліпшення функціональних характеристик і підвищення ефективності Сайту;
3.1.6. виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів;
3.1.7. виконання інших вимог чинного законодавства.

4. Використання та передача персональний даних

4.1. Ми використовуємо зібрані персональні дані виключно з метою та для забезпечення цілей, визначених цією Політикою відповідно до чинного законодавства.
4.2. Обробка персональних даних здійснюється Володільцем самостійно. Крім того, право на таку обробку може бути передане нами на власний розсуд третім особам (далі – «Розпорядники»), що здійснюватимуть обробку персональних даних. Розпорядниками персональних даних можуть бути авторизовані дилери, компанії групи MOTUL, партнери та треті особи, з якими укладатимуться відповідні договори, угоди, контракти тощо, та треті особи, яким Володілець зобов’язаний надавати персональні дані відповідно до чинного законодавства.
4.3. Володілець та Розпорядники персональних даних вживатимуть необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них третіх осіб.
4.4. Володілець має право передати персональні дані користувачів Розпорядникам у наступних випадках:
4.4.1. користувач надав свої згоду та дозвіл на такі дії під час реєстрації на Сайті;
4.4.2. у разі передання персональних даних третім особам, з якими співпрацює Володілець, у тому числі, але не виключно, що залучаються до виконання/оплати замовлень, а також для проведення рекламних, маркетингових та інформаційних кампаній, для збору і аналізу даних із метою ефективного просування товарів, робіт і послуг тощо;
4.4.3. передача необхідна для досягнення цілей, здійснення і виконання функцій, повноважень і обов’язків, покладених на Володільця чинним законодавством;
4.4.4. без цього не можливо скористатися відповідним продуктом та/або послугою;
4.4.5. у разі якщо це передбачено чинним законодавством України та ЄС.
4.5. За виключенням випадків, передбачених пунктом 4.4 цієї Політики, ми не розкриваємо, не розповсюджуємо, не передаємо ваші персональні дані третім особам, не продаємо та не передаємо їх у користування без належних на те підстав. Разом із цим, ми залишаємо за собою право розкрити інформацію про вас, якщо ми зобов’язані зробити це відповідно до законодавства та/або якщо таке розкриття вимагається уповноваженими та/або контролюючими органами.

5. Захист персональних даних

5.1. Ми здійснюємо всі належні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних користувачів від неправомірного, незаконного, несанкціонованого, випадкового або навмисного доступу, втрати, знищення, перекручування, незаконної обробки, блокування, а також від інших неправомірних дій третіх осіб із персональними даними користувачів. Разом із цим, ми не можемо гарантувати абсолютну захищеність інформації про вас від будь-яких загроз, що виникають поза межами нашого впливу та контролю.
5.2. Ми надаємо доступ до персональних даних Розпорядникам, які гарантують забезпечення конфіденційності такої інформації відповідно до цієї Політики та вимог законодавства.

6. Права та обов'язки Користувача

6.1. Користувач Сайту як суб’єкт персональних даних має права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».
6.2. Користувач несе відповідальність за достовірність та повноту персональних даних, зазначених ним при реєстрації через e-mail та в соціальних мережах і профілях, через які відбувається авторизація на Сайті.
6.3. Сайт не несе відповідальності за повноту та достовірність технічних даних, отриманих про користувача під час реєстрації/авторизації ним на Сайті.
6.4. Користувач має право в будь-який момент відкликати згоду та дозвіл на обробку Сайтом персональних даних шляхом надсилання відповідної вимоги за адресою Володільця ___________________ або на e-mail ___________________ із темою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».
6.4.1. Відкликання згоди та дозволу на обробку персональних даних тягне за собою повне видалення облікового запису Користувача з Сайту, а також видалення всієї особистої інформації в системах обробки і зберігання, що унеможливлює надання платних і безкоштовних можливостей Сайту користувачеві.
6.4.2. Відкликання згоди та дозволу на обробку персональних даних достроково припиняє дію облікового запису користувача, що діє на цей момент, без можливості його відновлення.
6.5. Користувач має право на безоплатний доступ до його персональних даних. Для отримання такого доступу користувач подає Володільцю запит щодо доступу до персональних даних.
6.5.1. Запит щодо доступу до персональних даних повинен відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про захист персональних даних».
6.5.2. Запит щодо доступу до персональних даних надсилається Володільцю ___________________ або на e-mail ___________________ із темою «Запит щодо доступу до персональних даних».
6.6. Для виконання положень пунктів 6.4 та 6.5 цієї Політики Сайт може вимагати підтвердження особи користувача у будь-якій формі, що не суперечить законодавству.
6.7. Ви можете в будь-який час частково або повністю заблокувати та/або видалити ваші персональні дані, а також отримати особисту інформацію про вас, яку ми зберегли, та/або вимагати, щоб персональні дані були виправлені/актуалізовані.

7. Строк зберігання персональних даних

7.1. Персональні дані зберігатимуться нами протягом строку, необхідного для досягнення зазначених цією Політикою мети та цілей обробки таких даних.
7.2. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення строку зберігання або у випадках, визначених чинним законодавством.

8. Безпека неповнолітніх

8.1. Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів.
8.2. Ми не збираємо та не обробляємо персональні дані неповнолітніх користувачів.
8.3. Якщо ми дізнаємося, що неповнолітній користувач надав нам персональні дані без батьківської згоди, ми вживаємо заходів для видалення такої інформації.
8.4. Ми закликаємо батьків та опікунів пояснити неповнолітнім дітям проблеми безпеки в Інтернеті, мету та потребу у використанні його можливостей та сервісів, а також доцільність та обережність розповсюдження персональних даних.
8.5. Якщо ви неповнолітній, прохання не користуватися нашим Сайтом.
8.6. Якщо ви вважаєте, що ми обробили персональні дані про неповнолітню особу, прохання повідомити нас про це у порядку, визначеному цією Політикою.

9. Зміна Політики

9.1. Ми зберігаємо за собою право вносити зміни до цієї Політики в будь-який час та з будь-яких причин без попереднього повідомлення користувачів.
9.2. Зміни, що вносяться до цієї Політики, публікуються на цій сторінці.
9.3. Просимо вас періодично перевіряти цю сторінку, щоб бути проінформованим про будь-які доповнення чи зміни у цій Політиці.

10. Контактна інформація

10.1. Всі питання, зауваження, повідомлення, пропозиції та коментарі, що стосуються цієї Політики, ви можете направити на адресу електронної пошти ___________________ із темою «Щодо Політики конфіденційності сайту».

Умови користування

Користуючись цим Сайтом, ви погоджуєтеся з Умовами користування сайтом, викладеними нижче. Ми залишаємо за собою право змінювати та/або доповнювати ці Умови будь-коли та на будь-яких підставах.

На цьому Сайті наведена загальна інформація про перелік продукції та послуг MOTUL.
Ці Умови є вичерпною угодою між вами та MOTUL щодо порядку доступу та використання цього Сайту, його можливостей та сервісів.

1. Загальні положення

1.1. Цей Інтернет-сайт, що розміщений за посиланням http://ua.motul.store («Сайт») належить та підлягає редагуванню _____________________________________, юридичною особою, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства України, іменованою «MOTUL», «ми», «наша компанія» в цих Умовах користування та інших політиках Сайту.
Постачальником послуг хостингу є _____________________________________, юридична особа, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства Україна.
1.2. Ці Умови користування поширюються на Сайт ua.motul.store, платформи, Інтернет-сторінку і додаток, які належать і редагуються _____________________________________ та групою компаній MOTUL.
1.3. Користування цим Сайтом регулюється цими Умовами користування сайтом («Умови користування»), які включають Умови користування контентом і Політику щодо конфіденційності та cookie-файлів, а також усіма застосовними законами, нормативно-правовими актами України та ЄС тощо.
1.4. ПЕРЕД ТИМ ЯК КОРИСТУВАТИСЯ САЙТОМ, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ, ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ САЙТУ, А ТАКОЖ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ КОНТЕНТОМ І ПОЛІТИКУ ЩОДО КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА COOKIE-ФАЙЛІВ, ОСКІЛЬКИ В НИХ ПОЯСНЮЮТЬСЯ ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ. ЯКЩО У ВАС Є ПИТАННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЦИХ УМОВ КОРИСТУВАННЯ, ВИ МОЖЕТЕ ЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ ЗА АДРЕСОЮ _______________.
1.5. КОРИСТУЮЧИСЬ САЙТОМ UA.MOTUL.STORE, ВИ ПОВІДОМЛЯЄТЕ НАС ПРО СВОЄ ПРИЙНЯТТЯ І ЗГОДУ ДОТРИМУВАТИСЯ ЦИХ УМОВ КОРИСТУВАННЯ, ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ САЙТУ, УМОВ КОРИСТУВАННЯ КОНТЕНТОМ І ПОЛІТИКИ ЩОДО КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА COOKIE-ФАЙЛІВ.
1.6. ЯКЩО ВИ НЕ ПРИЙМАЄТЕ АБО НЕ РОЗУМІЄТЕ ЦИХ УМОВ КОРИСТУВАННЯ ЧИ БУДЬ-ЯКОЇ ЇХ ЧАСТИНИ, ВИ НЕ ПОВИННІ КОРИСТУВАТИСЯ АБО ОТРИМУВАТИ ДОСТУП ДО САЙТУ, АБО ДО БУДЬ-ЯКОЇ ЙОГО ЧАСТИНИ. ЦІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ Є ЮРИДИЧНО-ОБОВ’ЯЗКОВОЮ УГОДОЮ.
1.7. ЯКЩО ВАМ МЕНШЕ 18 РОКІВ І ВИ НЕ РОЗУМІЄТЕ ЦЬОГО ДОКУМЕНТУ, ПРОСИМО ЗВЕРНУТИСЯ ЗА РОЗ’ЯСНЕННЯМИ ДО БАТЬКІВ АБО ОПІКУНІВ.
1.8. Користуючись Сайтом, ви повинні дотримуватись Умов користування, і ми можемо (окрім будь-якого іншого законного права або засобу захисту) скасувати ваш доступ, або видалити завантажений вами контент за порушення цих Умов користування без пояснення причин.
1.9. Ми можемо час від часу оновлювати Умови користування; продовження використання вами Сайту є згодою та прийняттям будь-яких оновлень Умов користування.
1.10. Ви зобов’язані користуватися цим Сайтом, не порушуючи права третіх осіб.

2. Інформація про створення аккаунта

2.1. Для реєстрації на Сайті ви зобов’язані прочитати і прийняти ці Умови користування та Політику конфіденційності сайту.
2.2. Щоб отримати доступ до особистого кабінету, вам потрібно створити аккаунт. Щоб створити обліковий запис вам необхідно зареєструватися за допомогою своєї електронної адреси або облікового запису в соціальних мережах.
Для того, щоб гарантувати актуальність та точність інформації протягом дії договірних відносин із нами, при реєстрації вашого аккаунту, ви погоджуєтеся надати точну і достовірну інформацію та оновлювати її у вашому профілі або шляхом повідомлення MOTUL.
Інформація, яку ви передаєте нам при створенні облікового запису, обробляється відповідно до Політики конфіденційності сайту та Політики щодо конфіденційності та cookie-файлів.
2.3. Ваш логін та пароль є виключно персональними.
2.4. Вся надана вами під час створення аккаунту інформація повинна бути повною, достовірною і точною.
2.5. Ви не повинні використовувати або створювати неправдиві аккаунти, видаючи себе за третю особу, або підроблені чи «ботові» аккаунти.
2.6. Ви можете використовувати свій аккаунт тільки відповідно до цих Умов користування.
2.7. Ви згодні з тим, що:
2.7.1. ви забезпечуєте точність і актуальність інформації, що надається при реєстрації на Сайті;
2.7.2. ви несете особисту відповідальність за забезпечення конфіденційності даних у вашому аккаунті;
2.7.3. ви несете повну відповідальність за будь-яке користування Сайтом із використанням свого аккаунту.
2.8. Дані вашого облікового запису та користування аккаунтом повинні відповідати Умовам користування, Умовам користування контентом і Політиці щодо конфіденційності та cookie-файлів, а також всіма застосовними законами, нормативно-правовими актами України та ЄС тощо.
2.9. МИ НЕ НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКЕ НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО АККАУНТУ АБО ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО АККАУНТУ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ. БУДЬ ЛАСКА, НЕГАЙНО ПОВІДОМТЕ НАС, ЯКЩО ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЩО ВАШ АККАУНТ БУВ СКОМПРОМЕТОВАНИЙ.
2.10. У разі порушення вами положень Умов користування, Умов користування контентом і Політики щодо конфіденційності та cookie-файлів, ми можемо призупинити або закрити ваш доступ до Сайту та/або видалити створений/завантажений вами контент.

3. Політика щодо конфіденційності та cookie-файлів

3.1 Загальна інформація
3.1.1. Як зазначено в Умовах користування, motul.store контролює збір, обробку та використання будь-яких персональних даних, наданих вами та/або зібраних при користуванні Сайтом. Під час користування Сайтом можуть збиратися й оброблятися персональні дані, тобто, будь-яка інформація, яка стосується ідентифікованої фізичної особи або фізичної особи, яка підлягає ідентифікації. Положення цієї Політики визначають порядок використання нами ваших персональних даних і застосовуються до будь-якого використання ваших персональних даних та інформації.
3.1.2. Ми будемо збирати й обробляти інформацію про вас тільки відповідно до Умов користування, Політика конфіденційності сайту, Політики щодо конфіденційності та cookie-файлів. Ми свідомо не збираємо персональну інформацію про неповнолітніх осіб. Якщо вам менше 18 років, прохання не користуватися нашим Сайтом та/або додатками. Якщо ви вважаєте, що ми зібрали персональні дані про особу молодшу 18 років, прохання повідомити нас у порядку, визначеному цією Політикою.

3.2. Персональні дані, що можуть бути зібрані
3.2.1. Ми будемо отримувати ваші персональні дані (ім’я, номер телефону, електронні адреси тощо), коли ви будете зв’язуватися з нами, створите аккаунт, відправите файли через контактну форму або через Сайт. Наприклад, якщо ви зареєструєтесь на Сайті, ми отримаємо ваші персональні дані, які ви вкажете при реєстрації.
3.2.2. Під час вашого першого відвідування Сайту ми можемо зберегти cookie-файли на вашому обладнанні, за умови надання вами згоди, відповідно до п. 3.7 цієї Політики.
3.2.3. Сайт також може збирати надану вами інформацію, збережену на вашому пристрої або в ваших профілях в Facebook, або інших соціальних мережах, або аналогічних профілях, включаючи контактну інформацію, зображення, місце розташування, відео або інший цифровий контент («Інформація про контент»). Детальні відомості про інформацію, яку ми збираємо з вашого облікового запису в Facebook або інших соціальних мережах, будуть надані вам, коли ви вперше дасте нам дозвіл на доступ до вашого облікового запису.

3.3. Порядок використання персональних даних
3.3.1. Ми будемо використовувати ваші персональні дані тільки з метою, обумовленою до початку їх збирання і отримання вашої згоди та, зокрема, для цілей, визначених Політикою конфіденційності сайту.
3.3.2. Ми можемо пов’язувати будь-яку категорію інформації з будь-якою іншою категорією інформації та розглядатимемо цю комбіновану інформацію як персональні дані у відповідності з цією Політикою доти, доки вона буде перебувати в об’єднаній формі, якщо не буде застережене інше.
3.3.3. Ми також можемо використовувати надані вами дані для персоналізованого контенту, який, як ми вважаємо, може зацікавити вас або допомогти надати вам відповідну рекламу на основі ваших персональних даних, які знаходяться у нас.

3.4. Розкриття і передача персональних даних
3.4.1. Для надання продуктів і послуг та для досягнення визначених цією Політикою та Політикою конфіденційності сайту цілей нам може знадобитися поділитись вашими персональними даними з іншими компаніями групи MOTUL та/або зовнішніми сервіс-провайдерами, які оброблюють дані від нашого імені. Зокрема:
– Надана Вами інформація може використовуватись спільно з постачальниками послуг електронної пошти, щоб повідомляти вас про новини нашого Сайту. Надані Вами дані можуть використовуватися третіми сторонами (які обробляють надану інформацію відповідно до наших інструкцій), в тому числі, для цілей онлайн-консультацій, маркетингу, отримання інформації від користувачів і підтримки;
– Аналітична інформація може бути використана спільно з рекламодавцями на анонімній зведеній основі. Ми також можемо демонструвати анонімну зведена статистику на наших Інтернет-сайтах або в інших чатах, при цьому вона не буде містити ваших персональних даних;
– Сайт інтегрується із зовнішніми постачальниками аналітики, які обробляють аналітичну інформацію, що збирається нами у відповідності з нашими інструкціями, в тому числі, для відстеження технічних помилок, що виникають в результаті вашого користування Сайтом; контролю за роботою Сайту; відстеження використання нашого Сайту, зокрема, але не виключно, ті дії, що вчиняються вами при використанні наших додатків і Сайту. Дані, які використовуються спільно з постачальниками аналітики, будуть оброблятися ними тільки для нашого використання, за винятком складання ними власних звітів на анонімній зведеній основі.
3.4.2. Ми також можемо ділитися вашими персональними даними з третіми сторонами:
– Нашими зовнішніми сервіс-провайдерами, які здійснюють забезпечення та оптимізацію Сайту для досягнення визначених цілей;
– Якщо ми продаємо або купуємо будь-який бізнес чи активи, ми можемо розкрити ваші персональні дані потенційному продавцю або покупцю такого бізнесу чи активів;
– Якщо нас або практично всі наші активи придбаває третя сторона, в цьому випадку, персональні дані, які зберігаються у нас та стосуються користувачів Сайту та клієнтів, будуть одним із активів, що передаються;
– Якщо ми зобов’язані розкрити ваші персональні дані або поділитися ними, щоб виконати будь-які правові або нормативні зобов’язання чи вимоги;
– Щоб забезпечити дотримання або виконання умов домовленостей між нами, розслідувати можливі порушення або захистити права, майно або нашу безпеку, безпеку наших клієнтів або інших осіб. Ця категорія включає обмін інформацією з іншими компаніями та організаціями з метою захисту від шахрайства і зниження кредитного ризику.
3.4.3. Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду та дозвіл на їх обробку, передачу, зберігання та інші дії, що можуть бути вчинені з персональними даними відповідно до законодавства. Ми здійснюємо всі необхідні заходи для забезпечення надійної обробки ваших персональних даних у відповідності з цією Політикою та Політикою конфіденційності сайту.
3.4.4. Ми не розкриваємо рекламодавцям інформацію осіб, які підлягають ідентифікації. Ми можемо надати рекламодавцям анонімну зведену інформацію про наших користувачів (наприклад, ми можемо повідомити, що 500 чоловіків у віці до 30 років клікали на свою рекламу у визначений день).

3.5. Захист персональних даних
3.5.1. Ми прагнемо забезпечити захист вашої інформації і даних, що знаходяться в нашому розпорядженні. При цьому ви знаєте, що передача інформації через Інтернет не завжди безпечна. Ми не можемо гарантувати захист ваших даних під час їх завантаження на Сайт; будь-яка передача здійснюється вами на власний ризик.
3.5.2. Отримавши вашу інформацію, ми здійснюємо відповідні та належні заходи безпеки для запобігання несанкціонованому доступу, неналежному використанню або розкриттю, несанкціонованим змінам, незаконному знищенню або випадковій втраті наданих нам персональних даних.
3.5.3. Ми негайно повідомимо вас про будь-який витік даних, у результаті якого може підвищитися ризик порушення ваших прав і свобод.
3.5.4. Передаючи нам будь-який контент, ви повинні переконатися, що вас влаштовує той факт, що цей контент буде використано спільно (в разі, якщо він містить персональну інформацію, яку ви хотіли б зберігати в таємниці).

3.6 Права Користувачів
3.6.1. Ви можете редагувати, видаляти і змінювати інформацію профілю (ім’я, e-mail, телефон, пароль), надану для використання на Сайті через сторінку свого аккаунту (в розділі «Особистий кабінет»).
3.6.2. Ми прагнемо забезпечити точність і актуальність вашої персональної інформації. При цьому ми можемо вносити зміни у ваші персональні дані, тільки якщо ви повідомите нас про це. Ви відповідаєте за інформування нас про неточності або зміни у вашій персональній інформації. Прохання повідомити нас за адресою _________________ про наявність змін або неточностей вашої персональної інформації, надавши нам відповідні коректні відомості, щоб ми могли ідентифікувати вас і внести зміни.
3.6.3. Ви можете звернутися до нас із проханням:
– про надання доступу до ваших персональних даних, які ми обробляємо, якщо запити явно необґрунтовані або надмірні;
– про зміну, оновлення ваших персональних даних;
– про часткове або повне видалення ваших персональних даних;
– про обмеження обробки ваших персональних даних;
– про заперечення проти обробки ваших персональних даних.
Також зверніть увагу на те, що ви маєте право:
– у будь-який час відкликати ваші згоду та дозвіл;
– на перенесення даних;
– на подання скарги у відповідний уповноважений орган.
3.6.4. Для отримання будь-якої інформації стосовно ваших персональних даних та цієї Політики ви можете зв’язатися з нами за адресою: _________________ .
3.6.5. Зверніть увагу на те, що ми можемо попросити вас надати додаткову інформацію або вчинити інші дії для підтвердження вашої особи перед обробкою ваших запитів у форматі, дозволеному законодавством.

3.7. Використання файлів cookie

3.7.1. Загальні положення
3.7.1.1. Наш Сайт використовує файли cookie та інші дозволені технології, що дають можливість адаптовано надавати інформацію в залежності від ваших попередніх візитів, а також розуміти, як ви використовуєте наш Сайт.
3.7.1.2. Наш Сайт використовує файли cookie та інші дозволені технології відповідно до п. 30, 32 преамбули Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (GDPR), п. 25 преамбули Директиви 2002/58/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 липня 2002 про обробку персональних даних та захист таємниці сектора електронних комунікацій (Директива про секретність та електронні комунікації).
3.7.1.3. При першому відвідуванні вами Сайту ми можемо зберегти cookie-файли на вашому обладнанні на підставі вашої згоди.

3.7.3. Що таке файли cookie?
3.7.3.1. Сookie-файл – це невеликий фрагмент даних, відправлений у ваш браузер Інтернет-сервером і збережений на жорсткому диску вашого обладнання. Завдяки цьому ми можемо здійснювати контроль за використанням нашого Сайту за допомогою файлів cookie та аналогічних методів відстеження. Наприклад, ми можемо спостерігати, як часто ви підключаєтеся до Сайту, які сторінки відвідуєте, відстежувати дані трафіку, ваш IP і MAC-адресу, унікальний ідентифікатор пристрою, браузери і обладнання, яким ви користуєтеся для доступу до нашого Сайту, вашого Інтернет-сервіс-провайдера і дії, які ви вживаєте при користуванні нашим Сайтом (далі – «Аналітика»).
3.7.3.2. Для цілей цієї Політики поняття «обладнання» та «пристрій» означають персональний комп’ютер, ноутбук, планшет, смартфон та інші пристрої, які дозволяють користувачам здійснювати доступ до мережі Інтернет.
3.7.3.3. Основною метою використання файлів cookiе на цьому Сайті є не ідентифікація вас, як користувачів, а надання більш якісних послуг.
3.7.3.4. На Сайті відображається повідомлення про використання нами cookie-файлів та інших подібних методів із посиланням на Умови користування.
Користуючись нашим Сайтом після візуалізації повідомлення, ви надаєте свою добровільну та безумовну згоду на використання cookie-файлів або аналогічних методів і технологій для цілей, визначених цією Політикою.

3.7.4. Як використовуються файли cookie?
3.7.4.1. Ми використовуємо cookie-файли та інші легальні засоби онлайн-відстеження для забезпечення, оптимізації та моніторингу нашого Сайту, в тому числі наступними способами:
– автентифікація;
– реєстрація на нашому Сайті і авторизоване перебування на Сайті;
– уподобання;
– запам’ятовування інформації про вас, зокрема про бажані мови і конфігурації;
– аналітика;
– надання нам допомоги в тому, щоб зрозуміти, в який спосіб і як часто ви користуєтеся нашим Сайтом, із метою його оптимізації та забезпечення кращих пропозицій для наших користувачів;
– проведення досліджень і статистичного аналізу для оптимізації контенту, вдосконалення продукції та послуг;
– ретаргетинг.
3.7.4.2. Ми можемо використовувати cookie-файли, щоб відображати для вас рекламні оголошення щодо пропонованих нами продуктів та послуг, які, на нашу думку, будуть вам цікаві, ґрунтуючись на вашому попередньому використанні нашого Сайту.
Якщо ви хочете дізнатися, як відмовитися від використання Google Analytics, перейдіть за наступним посиланням: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru або змініть рекламні вподобання Google.
Ви можете отримати додаткову інформацію про те, як Google використовує дані, за наступним посиланням: www.google.com/policies/privacy/partners/.
3.7.4.3. Інформація, яку ми отримуємо, використовуючи cookie-файли, як правило, не містить ваших персональних даних, хоча ми можемо отримати інформацію про ваші пристрої, а саме вашу IP-адресу, браузер та/або інші дані Інтернет-журналу.
3.7.4.4. Ми можемо посилатися, включати або використовувати програмне забезпечення та послуги третіх осіб, такі як соціальні мережі або функції розміщення матеріалів на Сайті.
Використання будь-якого програмного забезпечення або послуг залежить від умов цих третіх осіб, і ви даєте свою згоду на дотримання будь-яких належних третім особам Умов користування при використанні Сайту.

3.7.5. Файли cookie, які ми використовуємо
3.7.5.1. Обов’язкові файли cookie – абсолютно необхідні для підтримки функціональності Сайту. Використання цих функціональних файлів cookie не можна заборонити при відвідуванні Сайту. До таких файлів відносяться cookie, які збирають інформацію про те, чи дозволив користувач використання інших файлів cookie на Сайті.
3.7.5.2. Сеансові файли cookie – cookie сеансу відвідування для прискорення функціонування Сайту. Термін дії таких файлів cookie закінчується після закінчення сеансу відвідування (наприклад, коли користувач закриває вікно браузера).
3.7.5.3. Аналітичні файли cookie призначені для покращення роботи нашого Сайту шляхом збирання інформації про кількість користувачів, шляхи їх переходу на Сайт, способи використання Сайту (наприклад, сторінки, які відвідуються найчастіше).
3.7.5.4. Файли cookie соціальних мереж: ми працюємо з третіми особами, які також можуть зберігати cookie-файли на ваших пристроях та обладнанні, наприклад Google Analytics, Facebook, Twitter тощо, які ми використовуємо для забезпечення функціонування соціальних мереж і розміщення в них матеріалів, а також для відстеження використання відвідувачами нашого Сайту. Ці зовнішні постачальники відповідають за cookie-файли, що зберігаються ними на вашому пристрої.
3.7.5.5. Файли cookie для персоналізації застосовуються для того, щоб дізнатися, які користувачі не вперше відвідують Сайт, та «запам’ятати» інформацію, введену ними раніше, а також для рекомендації контенту, що, на нашу думку, може вам сподобатися.

3.7.6. Як видалити файли cookie?
3.7.6.1. Ви можете заперечити проти зберігання файлів cookie нашим Сайтом, змінивши відповідні налаштування браузера, але в цьому випадку деякі частини Сайту не будуть функціонувати повністю. У налаштуваннях браузера Ви можете заборонити будь-які файли cookie або тільки певні файли cookie. Детальну інформацію про налаштування для cookie-файлів Ви можете отримати в розділі Help («Довідка») вашого браузера.
3.7.6.2. Деякі з cookie-файлів автоматично видаляються після закриття браузера, або програми, або виходу з системи. Інші файли cookie можна видалити, використовуючи налаштування браузера або пристрою. Ви також можете використовувати налаштування свого браузера або пристрою для блокування cookie-файлів. Прохання врахувати, що це може обмежити зручність користування Сайтом, його можливостями та технологіями, які необхідні для правильної роботи його служб.
3.7.6.3. Користуючись нашим Сайтом без видалення або відмови від використання деяких або всіх типів файлів cookie, ви погоджуєтеся з тим, що ми можемо помістити файли cookie, які ви не видалили або від яких ви не відмовилися, на ваш пристрій.

3.7.7. Прийняття умов використання файлів cookie
3.7.7.1. Використання сервісів Сайту вимагає від вас згоди з положеннями умов використання файлів cookie.
3.7.7.2. Продовжуючи використання Сайту, ви погоджуєтеся приймати cookie-файли на вашому пристрої. Якщо Ви відмовитеся отримувати файли сookie, ми не можемо гарантувати, що Ваш візит на Сайт буде максимально зручним.

4. Посилання на веб-сайти

4.1. Коли ми розміщуємо посилання на інші Інтернет-сайти або додатки через Сайт, такі посилання надаються тільки для зручності та вашого інформування. Ми не відповідаємо за зміст або роботу відповідного Інтернет-сайту або програми, а ви відповідаєте за перегляд умов користування відповідними Інтернет-сайтами або додатками.

5. Вимоги до системи і платформи

5.1. MOTUL докладає всіх розумних та належних зусиль для забезпечення цілодобового доступу до Сайту без вихідних, за винятком незалежних від нього обставин або подій, а також технічних робіт та необхідних операцій з обслуговування Сайту та послуг. У зв’язку з цим MOTUL не може гарантувати доступність Сайту та/або послуг або надійність передачі і робочих характеристик у частині часу реакції і якості.
5.2. Додатки, доступні як частина Сайту, розроблені для функціонування сумісно з версією операційної системи та/або платформи пристрою, доступною під час їх випуску, або з іншою подібною версією, про яку ви можете бути повідомлені при отриманні додатків. Виробники платформ, операційних систем і пристроїв можуть час від часу оновлювати своє програмне забезпечення та/або пристрої. Ми також можемо, але не зобов’язані, оновлювати Сайт, якщо відповідний апґрейд є необхідним для забезпечення функціональних можливостей та результативності роботи Сайту. Ви зобов’язані переконатися, що використовуєте найновішу сумісну версію загального користування будь-якого пристрою, операційної системи або платформи. Ми можемо вимагати, щоб ви оновили свої програми та інше програмне забезпечення для продовження користування Сайтом. MOTUL не несе відповідальності за недоступність Сайту та/або неможливість скористатися його сервісами.
5.3. Для використання функцій Сайту вам може знадобитися підключення до Інтернету, яке ви повинні придбати за власний рахунок. Ми рекомендуємо використовувати Wi-Fi-сервіс, а не мобільне підключення до Інтернету, якщо ваш тарифний план має обмеження на обсяг отриманих даних. Ми не несемо відповідальності за використання вашого обсягу даних і будь-які зумовлені цим додаткові витрати.

6. Термін дії та припинення дії Умов користування

6.1. Ці Умови користування набирають чинності з моменту завантаження, встановлення та/або користування будь-якою частиною Сайту і залишаються чинними до моменту їх розірвання однією зі сторін. Ви можете припинити дію цих Умов користування в будь-який час, видаливши всі копії додатків та інших матеріалів, отриманих вами через Сайт і припинивши використання Сайту.
6.2. Умови користування автоматично припиняють дію без попереднього повідомлення користувача в разі недотримання вами будь-якого положення цих Умов користування. Після припинення дії Умов ви повинні припинити будь-яке користування Сайтом і видалити всі копії додатків та інших матеріалів, отриманих вами через Сайт.
6.3. Припинення дії цих Умов не впливає на будь-які права та обов’язки сторін, набуті до моменту припинення дії Умов користування.
6.4. Якщо будь-яке положення цих Умов користування є або стане недійсним, це не вплине на дійсність інших положень цих Умов.

7. Відповідальність

7.1. MOTUL не несе відповідальність за результати використання інформації, розміщеної на Сайті, включаючи будь-які витрати та збитки, безпосередньо або опосередковано завдані користувачам Сайту.
7.2. Усі ризики та відповідальність, пов’язані із використанням цього Сайту, несе користувач. MOTUL не може гарантувати, що Сайт не містить помилок або вірусів, що можуть завдати шкоди пристроям та/або програмному забезпеченню користувачів. MOTUL не може гарантувати, що вся інформаціє є чинною на момент перегляду вами Сайту.
7.3. Ви несете особисту відповідальність за будь-які дії, що здійснюються на цьому Сайті під ваших логіном та паролем. Ви повинні негайно повідомити нас про будь-які відомі або передбачувані факти несанкціонованого використання ваших логіна і пароля або будь-яких інших порушеннях безпеки.
7.4. На цьому Сайті можуть бути розміщені посилання на сторонні ресурси, які MOTUL не контролює. Ми не несемо відповідальність за такі інші ресурси та розміщену на них інформацію.

8. Інтелектуальна власність

8.1. Усі права на інформацію, графічні зображення, тексти або інші наявні на цьому Сайті матеріали та об’єкти, належать компаніям групи MOTUL, а також іншим третім особам згідно з умовами договорів, укладених між ними та MOTUL.
8.2. Жодні розміщені на цьому Сайті матеріали або їх елементи чи частини не можуть бути скопійовані, відтворені, опубліковані, відтворені, поширені, використані, змінені, доповнені, скорочені, будь-яким іншим чином адаптовані або передані третім особам без письмового дозволу MOTUL.
8.3. Ви можете ознайомлюватися з матеріалами, розміщеними на цьому Сайті, для особистого використання та/або прийняття рішень щодо придбання продукції MOTUL.

9. Застосовне право

9.1. Ці умови користування регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України.
9.2. Всі суперечки, які можуть виникнути у зв’язку з або на підставі цих Умов користування, вирішуються судами за встановленими інстанційною юрисдикцією та територіальною юрисдикцією (підсудністю) відповідно до чинного законодавства України.